De Beiaard wordt NUUS! Lees er meer over...

Nu we Vaderdag vieren…


E–column uit Goeferdinge

Twee jaar gelden, schreef ik in de toen nog papieren De Beiaard, nadat ik geopereerd werd voor prostaatkanker: ‘Dat ik gedurende twee weken met zak aan m’n been rondliep’.

Ik scheef er toen ook overtuigd bij, dat de operatie was uitgevoerd met de ‘Da Vinci-chirurgierobot’ en dat alles wel gauw in orde zou komen.

Sindsdien moet ik om de zes maanden op een controleconsultatie. Enige dagen voor het bezoek aan de verantwoordelijke chirurg wordt me dan telkens een bloedstaal afgenomen om mijn PSA-waarde te controleren. (PSA is momenteel de belangrijkste indicator in het bloed om prostaatkanker vast te stellen.)

 

Tijdens de laatste dagen van april ging deze controle terug door en bleek mijn PSA-waarde 2. 75, wat volgens de dokter toch wel verdacht was. Ik werd daarom naar het Gentse UZ gestuurd voor een ‘pet scan’: hierbij worden radioactieve stoffen om bepaalde ziekten op te sporen gebruikt. In mijn geval werd me eerst een spruit met suikerstoffen toegediend waarbij kwaadaardige cellen onmiddellijk de suiker gaan opnemen. Nadien kreeg ik een spuit met een nucleaire stof toegediend en mocht ik onder de scanner. Tijdens deze scan werd er, in de louche waar mijn prostaatklier had gezeten, een minuscuul klein kliertje vastgesteld.

Vanaf volgende week moet ik, gedurende twee weken voor een behandeling met ‘Radiotherapie’ naar het AZ-Aalst. Alles staat daar onder toezicht van Professor Guy Soete, een dokter die met zijn afdeling afhankelijk is van UZ-Brussel.

Ik kan hierbij vertellen dat ik alle vertrouwen heb in de behandeling: ‘Ik mag gedurende de behandelingen waar ik zelf naartoe kan rijden en na een kwartier terug naar buiten en naar huis kan rijden, een dag onderbreken omdat ik op deze dag al iets anders gepland had. Ook op zaterdag en zondag moet ik niet behandeld worden.

Als vanzelfsprekend was het wanneer ik hoorde dat ik zou moeten met Radiotherapie behandeld worden een kaakslag in m’n gezicht. Ik ben gedurende deze periode ook diep gaan nadenken over het leven:

Wij mensen zijn zo ingesteld dat we alleen maar tevreden zijn wanneer ons leven goed vooruitgaat, of wanneer alles ons voor de wind gaat. Steeds streven we naar vooruitgang, welzijn en succes. Doordat streven en hopen gaan we idolen, goden en godsdiensten creëren.

Deze levensstelling is echter een illusie. Juist nu, in deze tijd, ‘of tegenwoordig’ maken we mee hoe een groot een aantal zekerheden, die we zelf ooit hebben opgezet, afbrokkelen.

Of het nu gaat over de economische crisis, de recessie, de onzekerheid van de banken of onze pensioenenkasten, over het terrorisme of de oorlog en de vluchtelingen, kortweg over de meningsverschillen die er op deze wereld zijn.

Zekerheden bedenken, en ze construeren, is gebaseerd op gedachten om onze toekomst onder controle kunnen hebben. Dit met de hoop dat alles wel verder zal gaan zoals het opgebouwd is. We gaan hiervoor ook verzekeringen afsluiten, die we met geld, ook een betaal middel dat we zelf bedachten, betalen. Alles in ons mensenleven is gebaseerd op een vasthouden aan gewoontes, doch het leven zelf toont ons op allerhande wijzen dat er tegen de wisselvalligheden van het leven (of schrijf ik beter ‘van de macht die hier op deze aardbol heerst?’) geen enkele remedie bestaat:

Mensen sterven, we krijgen een ongeval, we worden ziek en raken onze loopbaan kwijt, erger nog: we raken door omstandigheden onze kinderen kwijt, ze trekken naar de oorlog, worden gekidnapt, misbruikt en vermoord. Of de natuur neemt de bovenhand met wateroverlast of droogteperiodes, met aard- en zeebevingen, met atoomcentrales die uit hun betonnen mantels barsten.

Ieder moment van ons leven is eenmalig en kostbaar: dit geldt niet alleen voor de goede, maar ook voor de slechte dagen. Door alles wat we tijdens ons leven denken, zeggen en doen, brengen we iets in beweging. Als mens maken we deel uit van een veel grotere overheersende samenhang, meer dan we ooit zullen aannemen. Alles wat hier gebeurd is een uiting van deze hogere kracht, van goed of van kwade aard en die vaak het menselijk verstand te boven gaat.

De menselijke groei is psychisch van aard en daardoor leren we het meest van de moeilijke lessen waarmee het leven ons confronteert: door de dood van iemand die ons dierbaar is en door alle andere crises (ellende) die we gedurende het leven het hoofd moeten kunnen bieden. Ondervinding leert ons dat, hoe sterker we uit de diepe dalen van ons leven tevoorschijn komen, des te beter zullen we het leven naar waarde schatten. Vreugde en verdriet behoren onafscheidelijk bijeen, omdat we anders geen maatstaf voor het schone in het leven zouden hebben. De eigenlijke troost, of de ware levenskunst, bestaat erin dat ieder ogenblik van ons leven op zich een diepere zin heeft.

We hebben dan meestal de keuze om, door toedoen van deze omstandigheden, te groeien of de kop in het zand te steken en op te geven.

Bij iedere ademhaling en op ieder moment van het leven bewerkstelligen we dingen die met iets veel groter verbonden is. Wij zijn maar een deeltje van iets veel groter. Van die hogere krachten, die Moeder Natuur of die god of duivel heten, maken wij allemaal deel uit.

Niet alleen het leven van vriendelijke mensen heeft zin, ook dat van onaardige personen, iets wat we op bepaalde momenten zelfs vaak niet te begrijpen, is eigen aan deze wereld.

Ieder mens is belangrijk en ieder ogenblik is belangrijk. Ook de meest verdrietige momenten.
Voor ons allemaal, heeft ieder ogenblik van het leven zin en doel. Ook die ogenblikken waarin we lijden, en die ons pijn doen, al gaan we dit heel moeilijk aannemen, hebben in een zekere zin een zin.

Achter alles wat er aan het gebeuren is, staat onvoorwaardelijke liefde als waarborg. Deze liefde biedt ons meer aan begrip, vergeving en gerechtigheid dan wij ons als mensen moeilijk kunnen voorstellen.

Wat wij als mens van onszelf en voor onze medemens nodig hebben, is geen veroordeling van personen, van denken of handelen, maar begrip en liefde. Alleen wie begrijpen kan, kan liefhebben, is mijn conclusie.

Karel De Pelsemaeker.

 

 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Krijg het nieuws uit jouw buurt

116519