Houtemse raad keurt meerderheid tegen minderheid bouwproject ‘ Hondshuffel goed.

0
402


Raadsleden Bernard Van Pamel en Lieven De Naeyer (CD&V) : “ Zeer tot spijt van velen, maar er komt GEEN plattelandsverkaveling in onze plattelandsgemeente, maar WEL een veel te groots en buitenmaats bouwproject”

De gemeenteraad stemde donderdag 26.4.18 meerderheid (met ook één stem van Open VLD) tegen minderheid voor het woonuitbreidingsgebied ’s Hondshuffel in Sint-Lievens-Houtem.

Beide CD&V-ers Van Pamel Bernard en De Naeyer Lieven  geven toelichting aangaande hun standpunt over het dossier ’s Hondshuffel:

“ We  hebben ons telkens voor beide verkavelingsaanvragen steeds constructief opgesteld omdat wij geloofden in het slagen van een verkaveling-op maat- binnen het bestaande woonuitbreidingsgebied”.

We keurden het openbaar onderzoek goed, evenals het verleggen/deels opheffen van de voetwegels (omdat deze zaken geen impact hebben over hoe de uiteindelijke verkaveling er zal uitzien).

Het wegtracé stond op de agenda van de gemeenteraad, en dit wegtracé hebben wij goed bestudeerd, evenals de bezwaren die werden ingediend van de buurtbewoners en aangelanden. Dit is voor ons als gemeenteraadsleden (in de oppositie) de laatste mogelijkheid om in dit dossier medezeggenschap te hebben, het verdere verloop ligt in de handen van het college van Burgemeester en schepenen en zoals we weten dus van 1 politieke partij (Nieuw Houtem).
Aangezien dit wegtracé voor een groot stuk is gekoppeld aan de dichtheid van bebouwing en dus aan het verkavelingsplan dat vandaag op tafel ligt, kunnen wij NIET akkoord gaan met de punten die de goedkeuring vragen van het wegtracé die op de agenda
staan van de gemeenteraad (dd.26.4.18). Met dit stemgedrag geven wij een duidelijk signaal dat de verkaveling zoals die op tafel ligt, niet in de lijn ligt met onze CD&V-visie, van hoe een plattelandsverkaveling eruit moet zien, namelijk een verkaveling op maat van ons dorp.

Het actiecomité ’s Hondshuffel (dat niet tegen de woonuitbreiding is, maar wel tegen het veel te groots project dat een nieuw dorp in het dorp wordt),stuurde aan burgemeester Latoir voorafgaand aan de gemeenteraadszitting de uitdrukkelijke vraag : “luister naar onze bezwaren en naar de mening van de burgers”

Burgemeester Latoir antwoordt : “in het ontwerp van de gemeenteraadsbeslissing wordt alvast wel al rekening gehouden met de mening van de buurtbewoners. Om al enkele elementen die de ‘zaak der wegen’ betreft aan te halen: ontsluiting via Hofkouter wordt alvast onthouden aan autoverkeer. Bestaande voetwegen kunnen alleen afgeschaft worden als ze nadien in een verbeterde vorm terugkomen in de verkaveling. Verkeer via ’s Hondshuffel wordt zelfs al beoordeeld in perspectief van mogelijke later bijkomende uitbreiding en daarbij worden de nodige vraagtekens geplaatst, die verder onderzocht moeten worden, en waarmee rekening moet worden gehouden, ook bij een eventuele goedkeuring van de verkaveling”.

 

Is dit democratie vraagt het actiecomité?

Burgemeester Latoir antwoordt : “Ja dit is democratie: alle wettelijke stappen worden gevolgd, en zowel gemeenteraad als schepencollege dienen rekening te houden met bezwaren die correct konden geuit worden op basis van de openbare onderzoeken. Gemeenteraad en schepencollege dienen eventuele bezwaren te onderzoeken en te beoordelen, en ook rekening te houden met allerlei wettelijke voorschriften, én het ‘algemeen belang’, dat verder gaat dan de particuliere verzuchtingen van een deel van de bevolking, waarbij niet mag worden voorbijgegaan aan de wensen en de toekomst van een (groter) deel van de bevolking. Persoonlijk kan ik daar aan toevoegen dat ik vroeger – in de tijd voor ik in de politiek zat, of voor ik tot de meerderheid behoorde – grote ogen trok hoe bepaalde personen omwille van particuliere belangen toekomstgerichte projecten achter de schermen konden tegenhouden, en na jarenlange voorbereiding op een gemeenteraad hun wil konden doordringen via persoonlijke tussenkomsten, stappen die onze gemeente een achterstand bezorgden die we nu pas kunnen inhalen…”

Open-VLD-er en voorzitter van de gemeenteraad Jeroen Prové is ook niet te vinden voor dit melagomaan bouwproject, evenals de oppositiepartijen CD&V en SPA en N-VA, een eerder kleinere versie van het bouwproject willen we wel steunen.

De teleurstelling bij de Houtemse politici van de oppositie is groot en dat is ook zo bij het actiecomité “s Hondshuffel, zeker omdat het negatief advies van de GEROCO (onafhankelijke deskundigen) helemaal niet wordt nageleefd. Zoals reeds vermeld keurde de meerdeheid (11 leden van Nieuw Houtem en één oppositielid van Open VLD) het voorstel woonuitbreidingsgebied ’s Hondshuffel goed.

HDK

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here