Gemeentebestuur luistert wel naar de bezwaren van het actiecomité ’s Hondshuffel.

0
303


Burgemeester Lieven Latoir en schepen Tim De Knyf geven hierbij hun reactie op het artikel verschenen in De Beiaard (22.4.18) met als titel : “Neemt het gemeentebestuur een loopje met de democratie” ?

Op de gemeenteraad van donderdag 26 april 2018 wordt een beslissing gevraagd aan de gemeenteraadsleden over de wegen die voorzien zijn indien de verkavelingen ’s Hondshuffel Noord en Zuid zouden goedgekeurd worden. Daarbij moeten ook een aantal voetwegen worden afgeschaft, die trouwens in het besluit dat ter stemming voorligt allemaal opnieuw beschikbaar moeten worden – eventueel licht verplaatst – indien de verkaveling doorgang zou vinden.

Zelfs indien de gemeenteraad deze wegendossiers goedkeurt, biedt dat geen enkele garantie op de realisatie van de verkaveling. Tegen deze verkaveling werden talrijke bezwaren ingediend, die in onderzoek zijn. Het is alvast voorbarig te melden dat het schepencollege deze bezwaren niet ernstig neemt, laat staan “in één pennetrek” van tafel veegt. Op basis van het onderzoek van de bezwaren kan het schepencollege de verkaveling goed- of afkeuren. Tegen die beslissing (goed- of afkeuren, eventueel gedeeltelijk goed- of afkeuren, eventuele voorwaarden voor een goedkeuring) kan beroep worden aangetekend bij de bestendige deputatie.

Wij beseffen dat deze procedures niet voor iedereen duidelijk zijn, en men moet dan ook beseffen dat deze procedures ook van ons de grootste voorzichtigheid vragen in de behandeling en de commentaren, ten einde ieders rechten te vrijwaren.

We herhalen dat in dit dossier nog geen enkele definitieve beslissing is genomen, en dat de beslissingen die donderdag op de gemeenteraad staan feitelijk geen invloed hebben op de uiteindelijke behandeling van het dossier. De procedure die we moeten volgen, maakt het noodzakelijk dat de ‘zaak van de wegen’ wordt goedgekeurd alvorens het schepencollege verdere beslissingen kan nemen. Alle beslissingen die door de gemeenteraad en het schepencollege worden genomen zullen worden medegedeeld en met de nodige motivatie omgeven worden.”

Lieven Latoir : 23.4.18 burgemeester Sint-Lievens-Houtem

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here