Donderdag 26.4.18 gemeenteraadszitting in Sint-Lievens-Houtem

0
180


Het belangrijkste agendapunt is de installatie en de eedaflegging van het nieuwe raadslid en nieuwe schepen. De rangorde van de schepenen ziet er actueel als volgt uit :
Tim De Knyf (eerste schepen), Jo Vermeulen (tweede schepen), Sabrina Coppens (derde schepen) Jan Van Den Bossche (vierde schepen) Peter De Naeyer (vijfde schepen en OCMW)

 

De belangrijkste agendapunten zijn :
De ontslagneming van een schepen en een raadslid, het goedkeuren van de geloofsbrieven van de nieuwe opvolgers, de installatie van de nieuwe raadsleden, de rangorde van het nieuwe bestuur, de eedaflegging, de verkiezing van een lid voor de raad maatschappelijk welzijn, de belastingen voor uitgevoerde werken door derden, een selectieprocedure, een huurovereenkomst met Natuurpunt voor twee percelen.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven voor het tracé van wegen met inbegrip voetwegen, m.b.t het woonuitbreidingsgebied ’s Hondshuffel. Idem voor het noordelijk deel. Gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 48 ook m.b.t het woonuitbreidingsgebied ’s Hondshuffel.

Verder het goedkeuren van de agenda ILVA-vergadering en IMEWO en Solva met ook het aanduiden van vertegenwoordigers.
Het goedkeuren van de jaarrekening en jaarverslag van Viersprong 2017. Het goedkeuren van meerjarenplanwijziging 2014 -2019 kerkfabriek Oombergen en een butgedwijziging kerkfabriek Oombergen.

HDK

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here