Neemt het gemeentebestuur een loopje met de democratie in Sint-Lievens-Houtem…?

1
658


Het buurtcomité ’s Hondhuffel (woonuitbreidingsgebied) is van menig dat het gemeentebestuur een loopje neemt met de democratie en helemaal geen oor heeft voor de vragen en bezorgdheden van de buurtbewoners van de wijk ’s Hondshuffel in Sint-Lievens-Houtem,

Het is al een tijdje stil rond de geplande verkaveling in ’s Hondshuffel-Hofkouter. Een volgende stap in dit dossier is nu in zicht.

Op  donderdag, 26 april om 20.30 u. wordt aan de 21 gemeenteraadsleden de goedkeuring gevraagd voor de aanleg van nieuwe wegen in de verkaveling ’s Hondshuffel – Hofkouter – Mgr. Meulemanstraat.

Vanuit de omwonenden werden massaal bezwaarschriften ingediend, stuk voor stuk goed gedocumenteerd betreffende de te verwachten verkeersdrukte, de onveilige ontsluiting op de gewestweg en de onduidelijke verkeerscirculatie.

Door het gemeentebestuur werden al die bezwaren met één pennetrek van tafel geveegd.

Met de mening buurtbewoners wordt dus helemaal geen rekening gehouden!

De buurtbewoners vragenaal zich af wat democratie nog  betekent in Sint-Lievens-Houtem. De burgemeester en de schepenen nemen beslissingen en er wordt gestemd meerderheid tegen oppositie waarbij de raadsleden dictatoriaal het standpunt van het bestuur moeten volgen. De buurtbewoners begrijpen dit niet en vragen zich af of àlle gemeenteraadsleden hiermee akkoord kunnen gaan.  Elk gemeenteraadslid kreeg nogmaals de vraag om de bezwaarschriften door te nemen en kritische vragen te stellen op de gemeenteraad.

Voor alle duidelijkheid: de buurtbewoners zijn niet tegen een mogelijke verkaveling, maar die moet kleinschaliger en vooral leefbaar zijn voor de buurt. Jonge mensen moeten tegen een aanvaardbare prijs een woning of grond kunnen verwerven. Een studie wees uit dat er momenteel nog heel veel bouwpercelen braak liggen in de gemeente. Dààr moet het bestuur werk van maken.

Herman De Knijf

1 REACTIE

  1. Democratie is van geen belang bij dit bestuur in Houtem,wel de “graaicultuur en vechten voor de betaalde mandaten” !
    Via deze link,gewoon Sint-Lievens-Houtem invullen en jullie komen bij de betaalde mandaten terecht waar het allemaal om draait,volgens HLN is schepen Boeykens naar Antwerpen gevlucht wegens belangenvermenging in deze zaak,haar tweede fout al na Cotthem ! De link…
    https://multimedia.tijd.be/mandaten/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here